Kilka słów o wspólnocie W Drodze 🙂 🙂

Nie da się mówić o historii Wspólnoty w Drodze bez zahaczenia o historię wspólnoty Theoforos w parafii pw. św. Franciszka w Ostrołęce.
Właśnie tam jesienią 2005 roku ks. Jacek Dąbrowski zorganizował pierwszą kurpiowską edycję Kursu Alpha (próbowano wcześniej zaadaptować go w Wojciechowicach, ale nieskutecznie).
Tamże przeszła go na przestrzeni kilku lat grupa ludzi, którzy później założyli wspólnotę w parafii pw. Św. Antoniego. Inicjatorami zorganizowania pierwszej edycji Alphy w ZSZ nr 1 byli dwaj katecheci pracujący w tej szkole: Arkadiusz Kruczyk i Adam Dąbkowski. Do współpracy zaprosili oni małżeństwo Emilię i Tomasza Mrozków, którzy właśnie przeprowadzili się z Centrum w okolice „Metalówki”.

Właśnie ta czwórka była pierwszym gronem odpowiedzialnych, która sprawowała pieczę nad wspólnotą, początkowo noszącą nazwę „Alfa”, bo zawiązanej podczas trwania pierwszej edycji kursu.
Od stycznia 2015 roku wprowadzono nazwę „Wspólnota w Drodze”.

Od października 2010 roku do czerwca 2013 roku wspólnotę przy różnych okazjach reprezentowali głównie Arkadiusz Kruczyk i Tomasz Mrozek. Od 06.06.2013 wprowadzono funkcję lidera wspólnoty, którym został wybrany tego dnia Tomasz Mrozek. Kolejnymi liderami byli Grzegorz Sikora (23.10.2013-24.11.2016), Karol Grec (24.11.2016-01.03.2017) oraz Łukasz Groda (od 01.03.2017).

W latach 2010-14 opiekunem wspólnoty był ks. Grzegorz Kierski, pełniący funkcję wikariusza w parafii klasztornej. Po jego przeniesieniu do parafii pw. Ducha Św. w Zambrowie (gdzie z naszą pomocą zorganizował również Kurs Alpha dla młodzieży) opiekunem został ks. Łukasz Gołaszewski – dotychczas wikariusz w/w parafii.

Dzięki tym kontaktom członkowie naszej wspólnoty zaangażowali się w posługę w parafii zambrowskiej. Poza nią organizowaliśmy lub braliśmy udział w organizacji ewangelizacji i Kursów Alpha w Makowie Mazowieckim,
Małym Płocku, Wyszkowie, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Zakładzie Karnym w Przytułach (kurs w zakładzie zamkniętym i w półotwartym), a nawet w Warszawie. Co roku grupa „wdrogowiczów” bierze udział w Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej do Częstochowy.
Rekordowa była pielgrzymka w 2014 roku, kiedy poszło nas aż 45 osób – 1/3 ze 159-osobowej grupy ostrołęckiej.

Współtworzyliśmy ostrołęcką siatkę Szlachetnej Paczki. Regularnie organizowaliśmy także rekreację i inne formy zabawy, jak dyskoteki, zabawy sylwestrowe, rajdy rowerowe, turnieje tenisa stołowego, turnieje siatkówki, piłkarskie mecze wspólnotowe.

Obecnie wspólnota liczy kilkadziesiąt aktywnie uczestniczących w jej życiu osób. Nasz przedział wiekowy waha się od kilkunastu lat do wieku emerytalnego 

🙂 🙂 🙂